Hanno & Rhodé

in Hongarije

Dienen in Hongarije

Wij zijn in voorbereiding om naar Hongarije te gaan en daar te gaan wonen en werken onder de allerarmsten. In dit land heerst veel (geestelijke) armoede. In samenwerking met Stichting Embrace willen wij het evangelie delen en praktische hulp bieden. Wij zijn er nu meerdere keren geweest en iedere keer opnieuw raakt het ons diep om de armoede en gebrokenheid zo dichtbij huis te zien.

Het is ons grote verlangen om hoop te brengen en aan alle gebroken mensen hun identiteit en waardigheid terug te geven door Jezus. Hij is naar deze aarde gekomen voor de armen en verdrukten. Dat is onze hoop!

Via deze website willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen tijdens de voorbereiding van onze uitzending.

Onze laatste avonturen

Blogs
Hanno Tramper

Reacties op onze missie

“Jullie moeten wel een groot geloof hebben willen jullie deze stap zetten.” “Heel mooi en bijzonder dat jullie dit gaan doen”. “Ik zou dit zelf

Lees meer »