Ga naar de inhoud

Veilig naar de stal (Gastblog)

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Een zeer bekend kinderlied van Elly en Rikkert. Zing je het nog wel eens?
Wist je dat het een diepe waarheid bevat over zending? Kijk maar naar de laatste zin.
Wat doet Jezus? Hij brengt mij veilig naar de stal; de kern van zendingswerk. 

Hoezo is dat de kern van zendingswerk? Laten we kijken naar wát zending is.

Zending is het verzamelen en bijeenbrengen van de schapen die God de Vader uitgekozen en aan Zijn Zoon Jezus gegeven heeft.

Dat blijkt heel duidelijk uit het evangelie van Johannes waar Jezus Zichzelf de Goede Herder noemt:
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. (Johannes 10:14-16)

Jezus kwam niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen, zoals we vorige keer al zagen vanuit het evangelie van Lukas: En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. (Lukas 24:47)

Alle mensen die Jezus niet kennen zijn hopeloos, of ze dat nu zelf zo ervaren of niet. Zij zijn als schapen zonder Herder. Jezus is bezig zulke schapen te roepen en bij Zijn kudde te brengen. Hij doet dat werk niet zonder ons daarbij te betrekken. Welke rol mag jij spelen in Zijn werk?

Heleen Molenaar (Penningmeester)

Facebook
Twitter
LinkedIn