Ga naar de inhoud

Wat is jouw stijl van communiceren?

~ Communicatiestijlen/ Life languages ~

Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het maken van allerlei testen. Zoals jullie weten worden we gecoacht door IntoMission en die bieden deze communicatietraining aan.

Communicatie gebeurd de hele dag door. We praten met elkaar. We proberen elkaar te begrijpen. We proberen goed naar elkaar te luisteren. Maar soms begrijpen we elkaar hélemaal niet. Je snapt bijvoorbeeld niet wat de ander bedoelt. Of je begrijpt zijn of haar reactie op jouw opmerking niet. Dat zorgt voor frustratie. Je wordt boos of juist heel stil.

En dan hebben we het nu alleen nog maar over de communicatie in ons eigen land, waarvan we de taal goed spreken en de cultuur behoorlijk goed begrijpen. Maar wat als je gaat wonen en werken in een volslagen andere cultuur, waarin heel anders gecommuniceerd wordt? En denk dan niet alleen aan andere woorden en uitdrukkingen, maar ook aan verschil in gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Hoe ingewikkeld is dat?

Ken je communicatiestijl

Het is belangrijk dat je je eigen communicatiestijl kent. Ieder mens communiceert op zijn of haar eigen, unieke manier, Als je die stijl kent, kun je die omzetten in communicatiekracht.

Life languages gaat uit van zeven verschillende talen die terug te voeren zijn op hoofd (cognitief), hart (emotief) en handen (kinetisch). Life languages kent de volgende zeven stijlen (talen):

1. Mover

2. Doer

3. Influencer

4. Responder

5. Shaper

6. Producer

7. Contemplator

Iedereen spreekt deze talen, alleen verschillen we in onze voorkeurstalen. 

Wij hebben de afgelopen week een lange vragenlijst ingevuld en daar kwam een bepaalde stijl uit. Het grappige was dat we totaal van elkaar verschilden qua ‘taal’. Terwijl er bij Hanno uitkwam dat hij doelgericht en graag effectief te werk gaat, zagen we bij Rhodé dat ze veel meer relatie gericht is en wat meer op gevoel afgaat. Op zich wisten we dit al, maar het is fijn om hier toch wat dieper op in te kunnen gaan.

Binnenkort hebben we een gesprek over het ontdekken en herkennen van die talen.

Je leert je eigen manier van communiceren goed kennen en je ontdekt hoe je de communicatie met bijvoorbeeld je partner, collega of leidinggevende kunt verbeteren.

Facebook
Twitter
LinkedIn