Meteen naar de inhoud

Het land
Hongarije

Hongarije is een land in Centraal-Europa met in totaal zeven buurlanden. De hoofdstad Budapest ligt op ruim 1400 kilometer vanaf onze woonplaats Arnemuiden. De officiële taal is het Hongaars en je betaald er met de Forint. Hongarije telt ongeveer 10 miljoen inwoners waarvan meer dan de helft van de bevolking moet rondkomen van €300 per maand.

moeilijke situatie

Hongarije telt voornamelijk etnische Hongaren (92%), daarnaast zijn de Roma / zigeuners veel vertegenwoordigd.

De situatie van de Roma is moeilijk en sinds de val van het communisme alleen nog maar erger geworden. Het opleidingsniveau is laag en de werkloosheid hoog.

De meerderheid van de Hongaarse bevolking is katholiek, iets meer dan 10% van de bevolking gaat wekelijks naar de kerk.

Onder de Hongaarse bevolking heerst een enorm alcohol probleem. Er wordt veel wijn, bier en zelfgestookte drank geconsumeerd. Hongarije staat hiermee op één van de hoogste plaatsen ter wereld waar het meest gedronken wordt.

 

Veel Daklozen

Sinds 2018 mogen daklozen niet meer op (metro) stations en andere openbare plekken verblijven. De straffen die gegeven worden variëren van een boete tot gevangenisstraf en een strafblad. Hierdoor zijn daklozen genoodzaakt om in de bossen rondom Budapest te gaan wonen. Voor ruim 3500 mensen is er geen onderdak.

In Budapest wordt het aantal daklozen geschat op 10.000. dit wordt jaarlijks meer. Er is amper integratie. Als mensen op straat komen te staan in Hongarije wordt er door de plaatselijke gemeente vaak geadviseerd om naar Budapest te verhuizen vanwege de mogelijkheden. Deze zijn er amper.

Voor deze mensen zijn er ongeveer 5500 opvangplekken. Hiervan zijn er 3000 in tijdelijke opvangtehuizen. Deze hebben veelal lange wachtlijsten en zijn volledig gevuld.

Er is daarnaast voor 2500 mensen plaats in de nachtopvang. In geval van nood kunnen er hier 700 bij geplaatst worden. In de praktijk betekend dit dat daklozen op de grond in de gangen en sanitaire ruimtes kunnen overnachten.

Veel daklozen willen niet naar een opvangadres, onderling is er veel haat en nijd. Er wordt veel onderling gevochten. Dit is het gevolg van het leven in een erbarmelijke situaties. Op de opvangplaatsen worden veel diefstallen gepleegd en is er veel ongedierte. Veel van de daklozen hebben psychische problemen door jarenlang op straat gewoond te hebben. Voor deze mensen worden er geen oplossingen geboden.

Alleen goede begeleiding, toekomstgericht werken en deze mensen weer laten genieten van het leven kan er toe leiden om een gedeelte terug in de maatschappij te brengen. Een gedeelte, want er is een grote groep die geestelijk maar ook lichamelijk te veel schade heeft opgelopen om nog te kunnen her-integreren.