Meteen naar de inhoud

onze
werkzaamheden

Open Arms – Hoop voor Hongarije is ontstaan in 2021. Open Arms staat voor liefde uitdelen naar de medemens. Elk mens is het waard om geliefd te zijn, en elk mens verdient een 2e of 20e kans. In Hongarije is dit echter vaak niet het geval. Vanuit dit oogpunt bieden wij hulp aan de allerarmste bevolking van Hongarije. De identiteit van Open Arms ligt in de reddende kracht van God.

’ Is het niet, je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan de armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je mede mensen?”
Jesaja 58 vers 7

Missie-Statement:
“Hoop voor gebroken harten en het delen van Jezus’ liefde.

Praktijk:

Via de social worker en de burgemeester van Csemo worden wij op de hoogte gehouden welke mensen er grote nood hebben. Verder leren wij de wijk steeds beter kennen en hierdoor kunnen we de nood van mensen zelf ook steeds beter inschatten.

Vanuit bovengenoemde visie en missie realiseert Open Arms de volgende projecten, veel van deze projecten zijn nog in een beginfase:

Houtvoorziening

Het doel van dit project is om
mensen structureel te kunnen ondersteunen met voldoende brandhout voor de wintermaanden. Jaarlijks overleiden er mensen door de extreme kou, en slechte isolatie van hun huis. Ook worden er veel mensen ziek door vochtproblemen in de wintermaanden

Hoe gaat het in zijn werk:

Elk voorjaar wordt er een grote hoeveelheid hout aangekocht. Dit is voordeliger dan in de winter. Dit hout word gezaagd in stukken. Wanneer de koude maanden aanbreken word dit hout uitgedeeld
aan mensen die dit nodig hebben. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het hakken van het hout. Maar mocht het nodig zijn is er een elektrische houtkliever die gebruikt kan worden. 

Verbetering leefomgeving:

Doel van dit project is om de leefomgeving van mensen te verbeteren. Via de burgemeester maar ook via onze eigen contacten komen we in contact met mensen die op onwaardige manier leven. Voorbeelden hiervan zijn: geen  stromend water, geen toilet of douche, lekkende daken of extreem vervuilde huizen. We willen per jaar. Ca 15-20 huizen op kunnen knappen. Indien mogelijk met hulp vanuit Nederland.

Hoe gaat het in zijn werk:

Via instanties, kerken of gemeente krijgen wij de namen en adressen door van mensen die hulp nodig hebben. Eerst zullen we op bezoek gaan, als het kan nemen we een Hongaarse tolk mee. Nadat we de situatie hebben ingeschat zal er een werkplan opgesteld worden en doen we kleine, maar indien nodig grote reparaties aan huizen. Denk hierbij aan schilderen, tegelen of schoonmaken. 

Voedselpakketten

Wekelijks komen er mensen aan de deur die geen eten of drinken hebben. Het doel van dit project is om 15 gezinnen maandelijks te kunnen voorzien met voldoende voedsel. Deze pakketten worden samengesteld op basis van behoefte. Deze voedselpakketten zijn niet de enige bron van voedsel voor de gezinnen, maar is bedoelt als ondersteuning. Mensen die hier voor in aanmerking komen zijn weduwen / weduwnaars, alleen staande moeder / vader. Gezinnen met veel jongere kinderen of gehandicapte kinderen. Het budget voor de pakketten verschilt per gezin, zie de lijst hieronder.

Hoe gaat het in zijn werk:

Via instanties, kerken of gemeente krijgen wij de namen en adressen door van mensen die hulp nodig hebben. Eerst zullen we op bezoek gaan, als het kan nemen we een Hongaarse tolk mee. We schatten de situatie in en zullen daarvanuit een beslissing nemen.