Meteen naar de inhoud

onze
werkzaamheden

Aan de hand van de tekst uit jesaja 58 willen we gehoor geven aan de roeping van God die we heel duidelijk (hebben) ervaren.

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Jesaja 58: 7

We gaan samenwerken met Michel & Janet van Boxtel, dit zijn de oprichters van stichting Embrace.

In juni 2015 hebben zij uit liefde voor de daklozen en uit gehoorzaamheid aan God besloten om naar Hongarije te verhuizen. De stichting staat voor liefde uitdelen aan de medemens. Elk mens is het waard om geliefd te zijn en elk mens moet een kans krijgen. In Hongarije is dit helaas niet het geval. Vanuit het oogpunt dat ieder mens het verdient geliefd te zijn bieden zij hulp aan de allerarmste bevolking van Hongarije. Het werk wordt gedaan vanuit een christelijke identiteit.

Wij zullen ons samen met de stichting gaan richten op een aantal pijlers.

De eerste is de Korall Mission Church/ Daklozenkerk.

Iedere zondag wordt er een kerkdienst georganiseerd voor mensen van de straat, uit de opvang, ouderen en eenzamen. Na afloop krijgt iedereen een lunchpakket mee. Het  is begonnen met één dienst per maand, maar de honger naar meer was zo groot dat ze al snel naar wekelijks zijn overgegaan.

Wij zijn graag onderdeel van deze diensten. De muziek, de mensen, de gesprekken… een feest om er aanwezig te zijn. We hebben al veel diensten meegemaakt en iedere keer is het weer heel bijzonder. Een bont gezelschap van mensen waar Gods aanwezigheid heel sterk voelbaar was. 

Een gesprek, een knuffel of samen een bakje thee doen, voor deze mensen is dat ontzettend belangrijk. Door hun problemen en verslavingen heen kijken en zien we ze echt zijn. Wij voelen een diepe bewogenheid voor deze mensen.

We maakten een vlog van de dienst en die kan je hier bekijken.

Daarnaast richt stichting Embrace zich ook op praktische hulp bieden. Dit houdt concreet in dat er tijdens het bezoekwerk gekeken wordt naar wat de mensen nodig hebben. Bij de mensen die op straat leven gaat dit vaak om kleding, eten, schoenen en dekens. En bij de arme families die wel een huis hebben gaat dit vaak om herstelwerkzaamheden zoals het tegelen van een badkamer, het zetten van ramen en het repareren van lekkende daken.  Het doel is om huizen weer  leefbaar maken voor de gezinnen die er in wonen.

Hier een vlog over het straatwerk vanaf 3 minuut 55.