Ga naar de inhoud

door uw gift brengen we hoop, liefde en groei naar degenen die het nodig hebben

Wil jij ons steunen en supporten?

Door voor ons te bidden:

Gebed is één van de belangrijke pijlers om onze uitzending mogelijk te maken. De kracht van gebed is ontzettend belangrijk. Dagelijks hebben wij Gods hulp nodig in alle voorbereidingen en werkzaamheden. Bid u mee? In de Gebedsbrief kunt u concrete gebedspunten vinden.

Door te geven:

Naast gebed hebben wij ook een gezonde financiële basis nodig voor ons werk en leven in Hongarije.
Dit kan alleen met jou hulp! Wij hebben ons hele bestaan in Nederland opgegeven om fulltime te dienen. 

Daarbij zijn wij in ons levensonderhoud geheel afhankelijk van maandelijkse giften. Door ons te steunen, help jij ook mee om de mensen te bereiken met het evangelie.

Uw/jouw gift komt voor de volle 100% ten goede voor ons en het werk wat wij doen in Hongarije. Tevens zijn je giften fiscaal aftrekbaar omdat onze kerk een ANBI organisatie is met CBF keurmerk en ISO certificering.

Uw gift kunt u overmaken op  NL 20 RABO 0358 4806 55 ten name van Gereformeerde Kerk Arnemuiden, o.v.v. Steunfonds Familie Tramper.                   

Of doneer door de QR code te scannen.

‘’Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” 2 Korintiërs 9:7

Wij willen u/jouw ontzettend bedanken voor u/jouw steun!