Niet iedereen kan zendingswerker zijn...
Zendingsmaatje worden kan wel!

Er zijn op de wereld nog miljarden mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. Wij gaan naar Hongarije om mensen in aanraking te brengen met Gods liefde. Heb jij ook het verlangen om de liefde van God te delen? Samen kunnen we het Evangelie delen, in woorden en daden. Wij als zendingswerkers door te gaan, jij door voor ons te bidden, met ons mee te leven en financieel bij te dragen. 

Als zendingswerkers zijn we voor 100% afhankelijk van giften. Help je mee? Alleen samen kunnen we dit bereiken. We hebben elkaar nodig.

Wil jij ons steunen en supporten?

Door voor ons te bidden:

Gebed is één van de belangrijke pijlers om onze uitzending mogelijk te maken. De kracht van gebed is ontzettend belangrijk. Dagelijks hebben wij Gods hulp nodig in alle voorbereidingen en werkzaamheden. Bid u mee? In de nieuwsbrief kunt u concrete gebedspunten vinden.

Door te geven:

Naast gebed hebben wij ook een gezonde financiële basis nodig voor onze uitzending naar Hongarije.
Dit kan alleen met jou hulp! Wij geven ons hele bestaan in Nederland op om fulltime te gaan dienen. Daarbij zijn wij in ons levensonderhoud geheel afhankelijk van giften. Door ons te
steunen, help jij ook mee om de mensen te bereiken met het evangelie.

Uw/jouw gift komt voor de volle 100% ten goede voor ons en het werk wat wij gaan doen in Hongarije. Tevens zijn je giften fiscaal aftrekbaar omdat onze kerk een ANBI organisatie is met CBF keurmerk en ISO certificering.

Uw gift kunt u overmaken op  NL 20 RABO 0358 4806 55 ten name van Gereformeerde Kerk Arnemuiden, o.v.v. Steunfonds Familie Tramper.

Wij willen u/jouw ontzettend bedanken voor u/jouw steun!

P.S. Wij hebben er voor gekozen om alle financiën via onze penningmeester te laten lopen, hierdoor hebben wij geen inzage in wie iets geeft of welk bedrag iemand schenkt.

‘’Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” 2 Korintiërs 9:7