Ga naar de inhoud

hoop voor gebroken harten en het delen van jezus' liefde.

Wij geloven dat elk mens recht heeft op leven en een waardig bestaan. Op plekken waar liefdeloosheid heerst moet hoop gebracht worden. 

Wij voelen ons aangesproken door psalm 82 vers 3 en 4 waarin God ons oproept om op te komen voor arme mensen en weeskinderen. Red de mensen die in nood zijn. 

Met Zijn hulp willen we hier graag gehoor aan geven. 

Onze Visie

Ons doel is om mensen hun waardigheid en eigenwaarde terug te geven, daklozen terug in de maatschappij en vrij van verslavingen.

Kinderen die verwaarloosd worden liefde geven die ze verdienen en onvoorwaardelijk te houden van iedereen.

Dit willen we doen door op allerlei manieren mensen te helpen, zowel praktisch als geestelijk.

Wij zijn van mening dat echte verandering plaats kan vinden wanneer iemand zijn of haar hart aan Jezus geeft. Daarom is het brengen van het evangelie zo belangrijk.

Onze kernwoorden

Gerechtigheid: Iedereen heeft recht op een waardig leven.

‘want de Heer heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn verlaat Hij niet. (Psalm 37:28) 

Eerlijkheid: Eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen. Door te accepteren (eerlijk zijn) tegenover jezelf zet je de eerste stap naar een beter leven.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien (Matt. 5:8)

Geloof: Zonder Hem is echte verandering niet mogelijk.

Het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (Hebr. 11:1)

Liefde: Liefde voor kinderen, die deze liefde zo vaak missen.

Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het koninkrijk van God. (Lucas 18:16)

Lees ons verhaal